Chat với admin

mientayvn.com1
kkkk
Lời ngỏ

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ các bạn sinh viên, học viên, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu ở mọi lĩnh vực. Hãy để chúng tôi kết nối bạn với cộng đồng khoa học bằng cách gửi cho chúng tôi những thông tin sau:

  • Địa chỉ yahoo (nick) của bạn
  • Tên, tuổi, giới tính, nghề nghiệp (tùy chọn)
  • Trường, lớp, chuyên nghành đang theo học
  • Lĩnh vực bạn đã và đang nghiên cứu
  • Đề tài khoa học hoặc luận văn bạn đã từng tham gia thực hiện
Quyền lợi
  • Được sử dụng dịch vụ dịch tiếng anh chuyên nghành miễn phí
  • Được sử dụng dịch vụ tìm tài liệu miễn phí
  • Được sự tư vấn trực tiếp từ admin
  • Được trao đổi với đồng nghiệp và chuyên gia về lĩnh vực chuyên môn của mình