mientayvn.com
Học viện công nghệ Massachusetts Đại học Yale Đại học Stanford Đại học California tại Berkeley chương trình quốc gia học tập nâng cao công nghệ Ấn Độ

Video: Bài giảng bằng video - - Âm : Bài giảng bằng âm thanh --VideoC: Bài giảng bằng video chọn lọc --ÂmC: Bài giảng bằng âm thanh chọn lọc --Khoa: Giới thiệu về khoa - -ĐB: Buổi học đặc biệt - - Việt: Đã dịch sangTiếng Việt - -Ghi: có phần ghi chép trên lớp

Vật lí

Tên môn học
Mã số môn học
Cập nhật
Học kì
Thể loại
Vật lí I: cơ học cổ điển 8.01   Thu 1999 Video, Khoa
Điện và từ 8.02   Xuân 2002 Video
Vật lí III: Dao động và sóng 8.03 Thu 2004 Video
Khám phá lổ đen: Thuyết tương đối tổng quát và vật lí thiên thể 8.224   Xuân 2003 VideoC
Dạy khoa học và kĩ thuật ở bậc đại học 8.395J   Xuân 2009 VideoC

Về đầu trang| Trang chủ

Cập nhật lần cuối: 5/8/2011