Chat với admin

mientayvn.com1

Tác giả

Tên sách

Ngôn ngữ

Pass giải nén

LANDAU Cơ học

Tiếng anh

mientayvietnam

Lí thuyết cổ điển về trường
Cơ học lượng tử (Lí thuyết không tương đối)
Điện động lực học lượng tử
Vật lí thống kê, Phần I
Vật lí thống kê, Phần II
Cơ học chất lưu
Điện động lực học môi trường liên tục
Động học vật lý
SCHRODINGER Cuộc sống là gì ?
Nhiệt động lực học thống kê
Cấu trúc không gian-thời gian
HEISENBERG Vật lí và triết học
Các nguyên lí của cơ học lượng tử
NEWTON Quang học (scan từ bản viết tay của Newton)
MAXWELL Luận thuyết về điện và từ (phần I)
Luận thuyết về điện và từ (phần II)
MAXBORN Vật lí nguyên tử
Định luật quang học
ENRICO FERMI Nhiệt động lực học
Cơ học lượng tử ( chưa Scan)
EINSTEIN Bộ sưu tập các bài giảng của Einstein
FEYMAN