Chat với admin

mientayvn.com1

CÔNG TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN TRÊN CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ

Qua điện thoại di động: 0168 8557 403 (gặp Lâm)

Yaoomail: thanhlam1910_2006@yahoo.com

Gmail: frbwrthes@gmail.com

Qua facebook: https://www.facebook.com/groups/1526634240939365/

Research Gate: http://www.researchgate.net/profile/Nguyen_Thanh_Lam3

Địa chỉ: 1165, lầu III, chung cư An Bình, Quận 5, TP HCM